Mi a SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ?


Érzelmi
intelligencia

KIYOSAKI
cikkek

Jólét IQ
teszt

Gazdagok észjárása

Wellness ipar

Önerőből jólétüket megteremtők TITKAI

Trendek

Bob PROCTOR Idézetek

Gondolat-
ébresztő
gondolatok

Siker-képlet

EQ
szokások

Bill Gates
törvényei

Aforizmák

Sikerrecept

Megváltozni vagy meghalni?

Kapcsolati
Marketing

A nagy ÁTVERÉS

 

"A világ egyetlen főiskolája és egyeteme sem tehet érted többet,
mint hogy segít neked segiteni önmagadon."

(Frank BETTGER)

Egy - az USA-ban végzett - felmérés szerint, az ember az életében elért sikereit csupán 12 - 15 %-ban köszönheti a szakmai ismereteinek. A többi 85 - 88 %-ért, az egyéb személyes tulajdonságainak, képességeinek és jártasságainak lehet hálás.

Ezt figyelembe véve, már könnyebb megérteni, hogy miért lesznek az érzelmi intelligencia tantárgyakból jeles eredményt érdemlő, de az iskolákban tanított tantárgyakból csak jó, közepes átlageredményt produkáló tanulókból, az érettségi találkozók kiemelkedően népszerű, sikeres egyéniségei.

Ugyancsak nyilvánvaló az oka annak, hogy az ezeken a találkozókon megjelenő - hajdanán kitűnő bizonyítvánnyal rendelkező - éltanulók többsége, gyakran miért csak az átlagos karrier felmutatására képes, középmezőnyben található meg.

Ma már érzékelhetjük a jeleit annak, hogy társadalmunk az "erőforrás alapú" helyett a "tudás alapú" társadalommá kezd átalakulni. A tudás lesz az, s nem a nyersanyag, ami a profitot hozza.

A jövőben különös fontosságot fog kapni az önmagunkhoz és másokhoz értés képessége (Hozd ki magadból a képességeid maximumát!), mely leginkább a személyiségfejlesztésünkben testesülhet meg. Mostanában egyre gyakrabban találkozhatunk az önfejlesztés szóval is ennek a sikertechnikának az ismertetése során.

"Átlagemberek rendkívüli módon kivételes hatékonyságra fejlesztik a kapcsolatépítési képességeiket, és ennek köszönhetően magas jövedelemre tesznek szert."
- mondja Denis WAITLEY az USA űrhajósait és olimpiai bajnokait pszichológiai szempontból felkészítő világhírű szaktekintély.

A kapcsolatépítési képesség fejlesztése korábban nem tartozott - és ma sem tartozik - az iskolákban oktatott tantárgyak közé. Hasonlóan egyéb, az érzelmi intelligencia fogalomkörébe tartozó, emberi együttélést, egyéni teljesítményfokozást megkönnyítő jártasságok sem szerepelnek a tanrendekben.

Hol van mód ezeknek az elsajátítására? - merül fel a kérdés.

Az ÉLETBEN! - kapjuk a választ. De, kitől szerezhetünk be minél több, hasznos információt ezekről a jártasságokról, hogy elsajátításukkal elkerülhessük a kínos buktatókat?

Válasz: A kapcsolati marketing (MLM) tevékenységgel foglalkozóktól, és méghozzá a legolcsóbban...

Sokan szeretnének több jövedelemre szert tenni, és keresik ennek a lehetőségeit. Ma már sokféle lehetőség közül válogathatnak. Nagy jövedelmeket jó néhányan képesek előállítani.

"Sok pénzt keresni és anyagilag független lenni, két merőben különböző dolog!"

A kérdés valójában az, hogy mindezt, milyen áron, milyen kockázatok mellett, milyen lemondások árán sikerül elérniük?

Ezzel szemben a kapcsolati marketing tevékenység révén, olyan módon tud az ember jövedelemre szert tenni, hogy - megfelelő betanulást követően - ideje is jut annak élvezetére.

Mai társadalmunkban - ahol leginkább a "mikrohullámú sütő alapelv" érvényesül az emberek meggazdagodás és siker utáni vágyában is - a népszerű jelszó: "Mindent azonnal!"

Sokan a külső tényezőkben keresik a megoldást, pedig az belül van. Mindent szívesen megváltoztatnának, kivéve azt, ami miatt a nem kívánatos helyzetükbe jutottak. Magukon kellene leginkább változtatniuk.

A jövedelemszerzés aranyszabálya

Itt az ideje rájönni arra, hogy mindenki annyi fizetést kap, amennyit megérdemel (amennyit ki tud harcolni saját magának!). Ha valakinek ez kevés, váljon értékesebb emberré! Tegye magát alkalmassá értékes - napjainkban egyre nagyobb anyagi elismerésben részesített - szolgáltatások nyújtására. Senki sem akadályozhatja meg őt ebben.

Mondjak egy ilyen szolgáltatásfajtát?

Ilyen a természetes, az erőszak- és zaklatásmentes, az ügyfelek kíváncsiságát felébresztő, és a beleegyezésükön alapuló internetes kapcsolati marketing tevékenység. Más szavakkal kifejezve: személyes tanácsadásra épülő közvetlen értékesítés.

Ennek a szakmának a művelői különböző speciális jártasságok kifejlesztésének köszönhetően, nem a szokásos pénztőkére építik az otthonról irányítható, független vállalkozásukat, hanem leginkább a kapcsolati tőkéjükre alapozzák azt. Erre a sajátos tőkefajtára a gazdagok - milliomosok - észjárásának, gondolati és cselekvési szokásainak elsajátítása révén tesznek szert.

Képessé válnak a személyes félelmeik, kétségeik, önbizalomhiányuk leküzdésére. Jártasságot szereznek a felelősségvállalásban, az emberekkel való bánásmód, az időbeosztás, a célkitűzés, a pénzkezelés, kalkulált kockázatvállalás, és a pozitív hozzáállás elsajátításának területén.

Megértik és alkalmazzák az "ok - okozat (eredmény) egyetemleges törvényét". Tudatában vannak gondolataik, hiedelmeik sorsformáló hatalmának, és azt igyekeznek ki is használni.

Tudják jól, hogy mielőtt gazdaggá válnának, ezt megelőzően a gondolkodásmódjukat szükséges a gazdagokéhoz hasonlóvá átalakítaniuk. Fejben kell előbb milliomossá válniuk, hogy aztán, a valóságban is azok legyenek. Nem pedig fordítva.

Ha megváltoztatjuk az okot (pl. a gondolatainkat, hiedelmeinket), meg fog változni az eredmény (pl. a körülményeink) is.

Abban az esetben, ha sikerül megváltoztatnunk egyik gondolatunkat, vagy önkorlátozó hiedelmünket, egy láncreakciót indíthatunk el, aminek eredményeként képesek leszünk megtenni azokat a cselekedeteket, amelyek az általunk óhajtott állapotokat hozzák létre.

Ez az indoklása annak, hogy miért van szükség az agyunk tudatos átprogramozására. Ez az egyetlen módja annak, hogy kilábaljunk a nem megfelelő életkörülményeinkből fakadó, állandó aggodalommal, és stresszel telitett, reménytelennek tűnő helyzetünkből.

"A szellemi gátakkal küszködő ember saját magának támaszt akadályokat az életben, amelyekben aztán rendben elbukik. A szomorú éppen az, hogy pont a saját béklyóik miatt sikertelen emberek vannak legkevésbé tudatában annak, hogy a személyiségfejlesztés a siker egyik kulcsa.
Ugyanígy persze a meggazdagodottak, mind tisztában vannak ennek a jelenségnek a fontosságával, és a vagyonossá váláshoz vezető úton mindent megtesznek a személyiségfejlődésük érdekében."(Mark FISCHER)

Ajánlott OLVASNIVALÓK:

Érdekel
a személyiségfejlődés?

Ezzel kapcsolatos bejegyzéseket és hozzászólásokat találsz az alábbi honlapomon:

http://KajarikBela.hu

KÖNYVAJÁNLÓ

Külön szeretném a figyelmedbe ajánlani

Braskó Csaba SZEMLÉLETFEJLESZTŐ PROGRAM című könyvét,
ami egy munkafüzetet is tartalmaz!

 

Amennyiben a további információkat szeretnél megszerezni az önképzés és önfejlesztés témakörében, igényeld TÁJÉKOZTATÓ anyagunkat! 

Kajárik Béla Facebook profilja

 


Ha honlapunkról a barátaidat is tájékoztatod,
bizonyára hálásak lesznek Neked ezért. 

Minden jog fenntartva! © VITALOR Bt. 2003 - 2010
Adatvédelmi Nyilatkozat