EQ - Érzelmi intelligencia

 

Jiim Rohn idézetek

Wellness ipar

Gazdagok észjárása

Trendek

Gondolat-
ébresztő
gondolatok

Siker-képlet

Személyiség-
fejlesztés

Jólét
IQ teszt

Donald Trump idézetek

Sikerrecept

EQ
szokások

Robert Kiyosaki

Kinek ajánlott

Nagy átverés


"Az érzelmi pallérozottság
legalább olyan fontos része a műveltségnek,
mint a matematikában vagy az olvasásban jártasság."


Karen STONE Mc CROWN
pszichológus

Az érzelmi intelligencia (EQ) olyan képességek összefoglaló megnevezése, mint az önmagunk ösztönzése, a csalódásokkal dacoló, rendíthetetlen kitartás, az indulatok lefékezése, a vágykielégítés késleltetése, hangulatváltozásaink kiegyensúlyozása, az empátia és a remény.

Az ambíció, az önkontroll és az önismeret, szintén az érzelmi intelligencia fejlettségére utal, mint ahogyan az is, ha "bánni tudunk" az emberekkel. Ha nem csak saját, hanem mások lelkiállapotában is eligazodunk, ha megtaláljuk velük a közös hangnemet és leolvassuk róluk az érzelmeiket.

Vannak, akiknek az EQ-juk annyira fejlett, hogy valósággal elvarázsolják a környezetüket. A művészek, sikeres politikusok, közéleti személyiségek sohasem az IQ-jukkal hódítják meg a nyilvánosságot, hanem intelligenciájukkal, a fellépésükkel, bájukkal, amit másként karizmának is neveznek.

Sokáig úgy tartották, hogy a magas IQ megjósolja a sikert , úgy a tanulmányokban, mint a munkavégzésben egyaránt. A legutóbbi felmérsek alapján az IQ a legjobb esetben is csak 20%-át teszi ki a sikeres életvitelt befolyásoló tényezőknek. A fennmaradó 80 % más erőkre vezethető vissza.

Az IQ nem sok támpontot ad arra vonatkozóan, hogy nagyjából azonos kilátásokkal, iskolázottsággal, lehetőségekkel rendelkező személyek életpályája, miért különbözik annyira.Gyakran előfordul az életben, hogy 160-as IQ-jú személyek 100-as IQ-júak beosztottjaiként dolgoznak, ha az előbbiek interperszonális intelligenciája gyenge, az utóbbiaké viszont fejlett.

Elegendő elmenni egy érettségi találkozóra, és tapasztalni azt, hogyan vegyülnek el a hajdani kitűnő diákok az átlagos karriert felmutatni képes társaik között. Ezzel szemben megfeigyelhető az is, hogy számos átlagos bizonyítvánnyal rendelkező diákból, milyen sikeres vállalkozó lett...

"Kutatási eredmények bizonyítják, hogy életünk majd minden területén fontosabb szerepet játszik az EQ, mint az IQ. Ez a törvényszerűség fokozatosan érvényesül napjainkban, amikor a kontrollra épülő ipari korszakból átlépünk a motivációra épülő információs korszakba.
Az éntudatosság, az önmotiváció és az önmenedzselés kulcs összetevője
az empátiának és a társas kapcsolatoknak."

Dr. Stephen COVEY
A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása című könyv szerzője

Sajnos, az iskolában nem fordítanak kellő gondot az érzelmi intelligencia - egyfajta szellemi fürgeség - kifejlesztésére. Még nem eléggé közismert az, hogy az érzelmi élet, akár a matematika vagy az olvasás, művelhető magasabb vagy alacsonyabb színvonalon. Ehhez is meghatározott készségek szükségesek, amelyek elsajátítására a személyiségfejlesztés nyújt remek lehetőséget.

Számtalan bizonyíték támasztja alá, hogy az érzelmileg rátermettek, akik felismerik és kézben tartják saját érzelmeiket, másokét hatékonyan befolyásolni képesek, előnyt szerezhetnek minden téren, akár a magánéletükben, akár a munkakapcsolataik területén.

A fejlett érzelmi képességű embereknek jóval nagyobb az esélye a sikeres, megelégedett életre, mert elsajátították azokat a lelki szokásokat, amelyekkel a teljesítőképességüket képesek növelni.

"Az érzelmi tudatosságot nem oktatják az iskolában.
Amikor dolgozni kezdünk, már jól tudunk olvasni, írni és
beszámolót készíteni. Érzelmeink kezelése azonban - főként
egy komolyabb kihívás esetén - sokunknak problémát okoz.
Pedig a jó döntéshez tárgyi tudás mellett önismeretre és
érzelmeink kezelésében való jártasságra is szükség van.
Mégpedig akkor, amikor azt a legnehezebb alkalmazni."


Travis BRADBERRY és Jean GREAVES
az Érzelmi intelligencia sikerkalauz társszerzői

Kajárik Béla Facebook profilja

További információk:

Légy a pszichológusod és javíts az EQ-don!

Az érzelmi intelligenciával rendelkezők legjellemzőbb szokásai - példákkal

Egy igen részletes Érzelmi intelligencia (EQ) TESZT található az Érzelmi Intelligencia sikerkalauz című könyvben.


Ha honlapunkról a barátaidat is tájékoztatod,
bizonyára hálásak lesznek Neked ezért.


 

 

Minden jog fenntartva! © VITALOR Bt. 2003 - 2008
Adatvédelmi Nyilatkozat